Οι Φάκελοι υποψηφιότητας των Ελληνικών πόλεων για την ΠΠΕ

Οι Φάκελοι υποψηφιότητας των Ελληνικών πόλεων για  την ΠΠΕ (τελική επιλογή):

Ελευσίνα (Έλευσις)

Καλαμάτα

Ρόδος

 

Οι Φάκελοι υποψηφιότητας των Ελληνικών πόλεων για  την ΠΠΕ (προεπιλογή):

Κέρκυρα

Δελφοί

Ελευσίνα (Έλευσις)

Ιωάννινα

Καλαμάτα

Λάρισα

Λέσβος (Μυτιλήνη)

Μεσολόγγι

Πειραιάς

Ρόδος

Σαλαμίνα (Σαλαμίς)

Σάμος

Τρίπολη

Βόλος