ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-Ανακήρυξη της Novi Sad ως Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης το 2021

Η Novi Sad στη Σερβία προτάθηκε από την ανεξάρτητη επιτροπή εμπειρογνωμόνων που συνεδρίασε στις Βρυξέλλες, στις 13 Οκτωβρίου τ.ε., για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης το 2021.

Ο κ. Tibor Navracsics, Ευρωπαίος Επίτροπος για θέματα Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, Νεολαίας και Αθλητισμού υπογράμμισε τη σημασία της επέκτασης του προγράμματος αυτού και στις πόλεις σε χώρες προσκείμενες στην Ε.Ε., δηλώνοντας ότι αυτό αντιπροσωπεύει “έναν τρόπο προσέγγισης και ενίσχυσης της πολιτιστικής σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση.”

Η Novi Sad (Σερβία) μαζί με την Τιμισοάρα (Ρουμανία) και μία πόλη από την Ελλάδα που θα προταθεί για τον τίτλο το Νοέμβριο του 2016 (Ελευσίνα, Καλαμάτα ή Ρόδος), θα φέρουν τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2021.