Η 2η αναφορά των εμπειρογνωμόνων για την Ελευσίνα ως “Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης το 2021”

Αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η αναφορά της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων, για την 2η συνάντηση παρακολούθησης προετοιμασίας της Ελευσίνας, ως “Πολιτιστική  Πρωτεύουσα της Ευρώπης  το 2021” (Τιμισοάρα, 4/6/2019).