Δελτίο Τύπου για την Eνημερωτική Hμερίδα με θέμα: «Συνεργασίες των ελληνικών φορέων πολιτιστικής κληρονομιάς» (Νομισματικό Μουσείο, 29/4/2015)

Tο Γραφείο «Δημιουργική Ευρώπη Ελλάδας», το οποίο υπάγεται στη Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης/Τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης του ΥΠΟΠΑΙΘ, διοργάνωσε ενημερωτική ημερίδα, υπό τον τίτλο «Συνεργασίες των ελληνικών φορέων πολιτιστικής κληρονομιάς, στο πλαίσιο του προγράμματος “Δημιουργική Ευρώπη 2014-2020”» στις 29 Απριλίου 2015, στο Νομισματικό Μουσείο.

Στην ημερίδα συμμετείχαν εκπρόσωποι της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων, Ιδιωτικών Μουσείων και Πολιτιστικών Ιδρυμάτων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Παρουσιάστηκε αναλυτικά το κοινοτικό πρόγραμμα χρηματοδότησης για τον πολιτισμό «Δημιουργική Ευρώπη», καθώς και επιτυχημένες δράσεις που υλοποιήθηκαν από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, με την οικονομική ενίσχυση του Προγράμματος. Στελέχη της ΔΔΣΕΕ απάντησαν σε ερωτήσεις των συμμετεχόντων και διευκρίνισαν ζητήματα τεχνικής φύσης ως προς την ορθή συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης συμμετοχής.

Παρακάτω, μπορείτε να βρείτε τις παρουσιάσεις της ημερίδας:

Α_ΜΕΡΟΣ_ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ΓΕΝΙΚΑ

Β_ΜΕΡΟΣ_ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ΓΕΝΙΚΑ

Γ_ΜΕΡΟΣ_ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ΓΕΝΙΚΑ

Δ_ΜΕΡΟΣ_ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ΓΕΝΙΚΑ

Α_ΜΕΡΟΣ_PROJECT ARCHAEOLANDSCAPES

Β_ΜΕΡΟΣ_PROJECT ARCHAEOLANDSCAPES

Γ_ΜΕΡΟΣ_PROJECT ARCHAEOLANDSCAPES

Δ_ΜΕΡΟΣ_PROJECT ARCHAEOLANDSCAPES

Ε_ΜΕΡΟΣ_PROJECT ARCHAEOLANDSCAPES

ΣΤ_ΜΕΡΟΣ_PROJECT ARCHAEOLANDSCAPES

Ζ_ΜΕΡΟΣ_PROJECT ARCHAEOLANDSCAPES

Η_ΜΕΡΟΣ_PROJECT ARCHAEOLANDSCAPES

Θ_ΜΕΡΟΣ_PROJECT ARCHAEOLANDSCAPES

Α_ΜΕΡΟΣ_ICON NETWORK

Β_ΜΕΡΟΣ_ICON NETWORK

Γ_ΜΕΡΟΣ_ICON NETWORK

Α_ΜΕΡΟΣ_ROMA ROUTES_2015

Β_ΜΕΡΟΣ_ROMA ROUTES_2015

ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ