Έγκριση της τροποποιητικής απόφασης για τις Πολιτιστικές Πρωτεύουσες της Ευρώπης για τα έτη 2020-2033

Στις 23/12/2020 υιοθετήθηκε η τροποποιητική απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ΕΕ για τις Πολιτιστικές Πρωτεύουσες της Ευρώπης για τα έτη 2020 έως 2023.

Στόχος της τροποποίησης ήταν να δοθεί περαιτέρω ευελιξία στις πόλεις που κατέχουν τον τίτλο «Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης» (ECOC) τα έτη 2020 και 2021 κατά την εφαρμογή των προγραμμάτων τους, λόγω της πανδημίας του COVID-19.

Ως εκ τούτου δίνεται η δυνατότητα:

– στις πόλεις από την Κροατία (Rijeca) και την Ιρλανδία (Galway) που ορίστηκαν ως ECOC για το 2020 να επεκτείνουν το πρόγραμμά τους έως τις 30/04/2021,

– στις πόλεις από τη Ρουμανία (Timisoara) και την Ελλάδα (Ελευσίνα) που είχαν ορισθεί ως ECOC για το 2021, να φιλοξενήσουν τον τίτλο το 2023, από κοινού με την πόλη της Ουγγαρίας (Veszprém) που έχει οριστεί ως ECOC για το ίδιο έτος και

– στην πόλη από την υποψήφια χώρα προς ένταξη στην ΕΕ, Σερβία (Novi Sad) που είχε ορισθεί ως ECOC για το 2021 να φιλοξενήσει τον τίτλο το 2022, μαζί με τις πόλεις από τη Λιθουανία (Kaounas) και το Λουξεμβούργο (Esch).

Επισημαίνεται ότι όλα τα κράτη μέλη συμφώνησαν στην υιοθέτηση της τροποποιητικής απόφασης, η οποία δημοσιεύθηκε στις 28/12/2020 στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.