Πρόγραμμα “Δημιουργική Ευρώπη 2014-2020”

Από τον Ιανουάριο του 2014 έχει ξεκινήσει το νέο πρόγραμμα κοινοτικής στήριξης για τον πολιτισμό και τα οπτικοακουστικά μέσα, το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη 2014-2020». Στο νέο αυτό πρόγραμμα ενσωματώνεται το υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» και το υποπρόγραμμα «MEDIA».

Τι ακριβώς κάνει το Πρόγραμμα;

  • διασφαλίζει και προωθεί την ευρωπαϊκή πολιτιστική και γλωσσική ποικιλομορφία και ενισχύει τον πολιτιστικό πλούτο της Ευρώπης

  • συμβάλλει στους στόχους της Ευρώπης για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη

  • βοηθά τους πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς να προσαρμοστούν στην ψηφιακή εποχή και την παγκοσμιοποίηση

  • δημιουργεί νέες διεθνείς ευκαιρίες, αγορές και ακροατήρια

Α. Υποπρόγραμμα “Πολιτισμός”

1. Έργα διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ οργανισμών του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα, που έχουν την έδρα τους στις χώρες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, εντός και εκτός της Ε.Ε.

http://www.unimi.it/cataloghi/finanziamenti_ricerca/Fin_Int_AltriPrg_UE_Creative_Europe_elegible_countries_noEU.pdf 

Η επόμενη πρόσκληση πρόκειται να βγει τον Αύγουστο του 2015 με προθεσμία υποβολής προτάσεων τον Οκτώβριο 2015. Για περισσότερες πληροφορίες:

http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/opportunities/culture-support/cooperation_en.htm

2. Μετάφραση και προώθηση λογοτεχνικών έργων στις αγορές ολόκληρης της Ε.Ε.

Η πρόσκληση αναρτήθηκε τον Νοέμβριο του 2014 με καταληκτική ημερομηνία 4/2/2015. Για περισσότερες πληροφορίες:

http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/opportunities/culture-support/literary-translation_en.htm και http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/literary-translation-2015_en

3. Δίκτυα που βοηθούν τους πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς να επεκταθούν σε διεθνές επίπεδο και να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους. Για περισσότερες πληροφορίες:

http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/opportunities/culture-support/eu-networks_en.htm

4. Πλατφόρμες πολιτιστικών φορέων που προωθούν ανερχόμενους καλλιτέχνες και ενθαρρύνουν τον ευρωπαϊκό προγραμματισμό πολιτιστικών και καλλιτεχνικών έργων.

Η πρόσκληση αναρτήθηκε τον Δεκέμβριο 2014 με καταληκτική ημερομηνία 25/2/2015. Για περισσότερες πληροφορίες:

http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/opportunities/culture-support/eu-platform_en.htm και https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/european-platforms-2015_en

Στην ακόλουθη ιστοσελίδα μπορείτε να βρείτε τα Γραφεία Δημιουργικής Ευρώπης σε όλες τις χώρες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα:

http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/tools/creative-desks_en.htm

Το πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη υποστηρίζει επίσης:

Τις Ευρωπαϊκές Πολιτιστικές Πρωτεύουσες και το Σήμα Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς, καθώς και τα ευρωπαϊκά βραβεία λογοτεχνίας, αρχιτεκτονικής, προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς, κινηματογράφου και ροκ και ποπ μουσικής.

Επιλέξιμοι φορείς:

Δημόσιοι, ιδιωτικοί, ΜΚΟ και άλλοι οργανισμοί και εταιρίες που δραστηριοποιούνται στο δημιουργικό, οπτικοακουστικό και πολιτιστικό τομέα και έχουν συσταθεί τουλάχιστον 2 χρόνια πριν από την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης της πρότασης.

Πού μπορώ να βρω περισσότερες πληροφορίες:

Για το Υποπρόγραμμα “Πολιτισμός”:

Γραφείο Δημιουργική Ευρώπη Ελλάδας

Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης / Τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΥΠΟΠΑΙΘ

Νικηταρά 1, 106 78 Αθήνα

Τηλ.: 210 3313848, 210 3230894

E-mail: ced.greece@culture.gr

Για το Υποπρόγραμμα MEDIA:

Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου

κ. Άννα Κασιμάτη (υπεύθυνη Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων)

Αρεοπαγίτου 7, Αθήνα 11742

Τηλ.: 210 3234 414

E-mail: anna.kasimati@gfc.gr, https://www.facebook.com/CreativeEuropeMediaDeskGreece

Στην ιστοσελίδα του Προγράμματος

http://ec.europa.eu/creative-europe

Πού μπορώ να υποβάλω αίτηση:

Στον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού http://eacea.ec.europa.eu